YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY-OPEN ACCESS JOURNALS
Home All Journals My Manuscripts Submission Registration Articles

Volume: 22, Issue Number: 1

Volume: 22, Issue: 1 (16 Articles)

Research Article
Title: NANOELEKTRONİK İÇİN HETEROYAPILARIN TASARIMI: SIKI BAĞLAM BAKIŞI
Authors: H. Hakan GÜREL, Özden AKINCI, Hilmi ÜNLÜ
Journal: Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
Issue: Name: Regular, Year: 2004, Volume: 22, Issue: 1, (MAR 2004), pp:1-20
DOI: XXX
Viewed: (1873) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: DOĞRUSAL YÜZEYLERİN EĞRİSEL ASİMPTOTİKLERİ
Authors: Filiz KANBAY
Journal: Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
Issue: Name: Regular, Year: 2004, Volume: 22, Issue: 1, (MAR 2004), pp:21-27
DOI: XXX
Viewed: (2788) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: ASANSÖR SİSTEMLERİNİN SONRAKİ DURAK KATI PROBLEMİNE SİNİR AĞLARI UYGULAMASI
Authors: C. Erdem İMRAK, Mustafa ÖZKIRIM
Journal: Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
Issue: Name: Regular, Year: 2004, Volume: 22, Issue: 1, (MAR 2004), pp:28-37
DOI: XXX
Viewed: (1634) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: MRAC PD İLE GEMİ ROTA KONTROLÜ
Authors: Fuat ALARÇİN
Journal: Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
Issue: Name: Regular, Year: 2004, Volume: 22, Issue: 1, (MAR 2004), pp:38-46
DOI: XXX
Viewed: (2179) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: SONLU BİR ARALIKTA VERİLMİŞ DİFERANSİYEL OPERATÖR DENKLEMİNİN DÜZENLİ İZİ ÜZERİNE
Authors: Ehliman ADIGÜZELOV, Özlem BAKŞİ
Journal: Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
Issue: Name: Regular, Year: 2004, Volume: 22, Issue: 1, (MAR 2004), pp:47-55
DOI: XXX
Viewed: (1443) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: RTK GPS SİSTEMİNİN POLİGON ÖLÇMELERİNDE KULLANIMI
Authors: Ömer AYDIN, Ercenk ATA, Atınç PIRTI
Journal: Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
Issue: Name: Regular, Year: 2004, Volume: 22, Issue: 1, (MAR 2004), pp:56-63
DOI: XXX
Viewed: (4546) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: ATMOSFERİK PARTİKÜL MADDELERİN KURU ÇÖKELME AKILARININ ÖLÇÜMÜ: BERGERHOFF METODUNUN UYGULANMASI
Authors: Yücel TAŞDEMİR, Tuncay ERBAŞLAR, Hüseyin GÜNEZ
Journal: Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
Issue: Name: Regular, Year: 2004, Volume: 22, Issue: 1, (MAR 2004), pp:64-72
DOI: XXX
Viewed: (2916) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: CAM SERAMİK MATRİSLİ KOMPOZİTLERDE NUMUNE KALINLIKLARININ ISIL YAYINIMA ETKİSİ
Authors: Ramazan YILMAZ
Journal: Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
Issue: Name: Regular, Year: 2004, Volume: 22, Issue: 1, (MAR 2004), pp:73-82
DOI: XXX
Viewed: (2008) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: KESİRSEL SÜPERSİMETRİK-
Authors: Yasemen UCAN
Journal: Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
Issue: Name: Regular, Year: 2004, Volume: 22, Issue: 1, (MAR 2004), pp:82-87
DOI: XXX
Viewed: (1756) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: KÖPRÜÜSTÜ BİLEŞİK SEYİR SİSTEMİNDE HESAPLANAN VE ÖLÇÜLEN SEYİR HATALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Authors: Blagovest Chanev BELEV
Journal: Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
Issue: Name: Regular, Year: 2004, Volume: 22, Issue: 1, (MAR 2004), pp:88-94
DOI: XXX
Viewed: (1538) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: BULANIK ALT GRUPLARIN VE İDEALLERİN KARTEZYEN ÇARPIMLARININ GENELLEŞTİRİLMESİ
Authors: Bayram Ali ERSOY
Journal: Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
Issue: Name: Regular, Year: 2004, Volume: 22, Issue: 1, (MAR 2004), pp:95-100
DOI: XXX
Viewed: (1619) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: DOLU KALIP VE REPLİCAST CS YÖNTEMLERİ İLE DÖKÜMÜN ETİAL-160 Al-Si ALAŞIMI İÇİN KARŞILAŞTIRILMASI
Authors: Özgür KURTOĞLU, Habib SARIDİKMEN, Nilgün KUŞKONMAZ
Journal: Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
Issue: Name: Regular, Year: 2004, Volume: 22, Issue: 1, (MAR 2004), pp:101-108
DOI: XXX
Viewed: (2790) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: SIKIŞTIRMALI DÖKÜM YÖNTEMİ KULLANILARAK ETİAL-160 Al-Si ALAŞIMINDAN BOMBA GÖVDESİ PROTOTİPİNİN ÜRETİLMESİNDE KALIP BASINCININ VE BASINÇ UYGULAMA SÜRESİNİN İNCELENMESİ
Authors: Murat ÜNDEY, Habib SARIDİKMEN, Nilgün KUŞKONMAZ
Journal: Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
Issue: Name: Regular, Year: 2004, Volume: 22, Issue: 1, (MAR 2004), pp:109-116
DOI: XXX
Viewed: (3437) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: TOPOGRAFİK HARİTALARDA BİNALAR VE YERLEŞİM ALANLARININ 1:25 000’DEN 1:50 000’E OTOMATİK GENELLEŞTİRİLMESİ – BİR ÖN ÇALIŞMA
Authors: Melih BAŞARANER
Journal: Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
Issue: Name: Regular, Year: 2004, Volume: 22, Issue: 1, (MAR 2004), pp:117-127
DOI: XXX
Viewed: (2774) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: KOJENERASYON SİSTEMLERİNDEKİ YAKIT FİYATLARININ VE BİRİM YAKIT MALİYETLERİNİN ANALİZİ
Authors: Hasan Hüseyin ERDEM, Süleyman Hakan SEVİLGEN, Burhanettin ÇETİN, Ali Volkan AKKAYA
Journal: Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
Issue: Name: Regular, Year: 2004, Volume: 22, Issue: 1, (MAR 2004), pp:128-138
DOI: XXX
Viewed: (3522) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: YAPI ELEMANLARININ ANALİZİNDE ŞERİT-LEVHA VE KAFES SİSTEM BENZEŞİMİ MODELİ
Authors: M. Yaşar KALTAKCI, Günnur YAVUZ
Journal: Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
Issue: Name: Regular, Year: 2004, Volume: 22, Issue: 1, (MAR 2004), pp:139-150
DOI: XXX
Viewed: (2438) times
Abstract | Full Text| PDF

Developed by Dr. Aydin Secer 2014-Istanbul