YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY-OPEN ACCESS JOURNALS
Home All Journals My Manuscripts Submission Registration Articles

Volume: 28, Issue Number: 4

Volume: 28, Issue: 4 (10 Articles)

Research Article
Title: TOPLAM ELEKTRON YOĞUNLUĞUNUN BAĞIL GPS KONUMLAMASINA ETKİLERİ
Authors: Niyazi ARSLAN
Journal: Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
Issue: Name: Regular, Year: 2010, Volume: 28, Issue: 4, (DEC 2010), pp:266
DOI: XXX
Viewed: (1624) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE STRATEJİK POLİTİKA SEÇİMİ İÇİN SWOT ANALİZİ İLE ENTEGRE EDİLMİŞ BULANIK AHP/BULANIK ANP
Authors: G. Nilay YÜCENUR, Nihan ÇETİN DEMİREL, Tufan DEMİREL
Journal: Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
Issue: Name: Regular, Year: 2010, Volume: 28, Issue: 4, (DEC 2010), pp:275
DOI: XXX
Viewed: (2096) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: DOLGU MALZEMESİZ KOMPOZİTLERİN YOĞUNLUĞUNUN BELİRLENMESİ VE BASMA DAYANIMI OPTİMİZASYONU
Authors: Ergun ATEŞ, Kadir AZTEKİN, Recep ÇAKIR
Journal: Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
Issue: Name: Regular, Year: 2010, Volume: 28, Issue: 4, (DEC 2010), pp:287
DOI: XXX
Viewed: (1639) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: EOQ MODELLERİ İÇİN GRİ SİSTEM YAKLAŞIMI
Authors: Erkan KÖSE, Serpil EROL, İzzettin TEMİZ
Journal: Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
Issue: Name: Regular, Year: 2010, Volume: 28, Issue: 4, (DEC 2010), pp:298
DOI: XXX
Viewed: (1223) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: BİR KİMYASAL TANKER İÇİN İZ DÜZENLEYİCİ NOZUL VERİMLİLİĞİNİN İNCELENMESİ
Authors: Fahri ÇELİK, Serkan EKİNCİ
Journal: Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
Issue: Name: Regular, Year: 2010, Volume: 28, Issue: 4, (DEC 2010), pp:310
DOI: XXX
Viewed: (1908) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: İSTANBUL TERSİYER ÇÖKELLERİNİN YENİ STRATİGRAFİSİ VE MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ
Authors: Mustafa YILDIRIM, Cem AKGÜNER, Murat TONAROĞLU, Murat E. SELÇUK
Journal: Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
Issue: Name: Regular, Year: 2010, Volume: 28, Issue: 4, (DEC 2010), pp:323
DOI: XXX
Viewed: (1960) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ İLE İŞLETMELERİN TEMEL PERFORMANS SONUÇLARININ İNCELENMESİNE İLİŞKİN BİR UYGULAMA
Authors: A. Talat İNAN, Yeşim YAYLA, Aytaç YILDIZ
Journal: Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
Issue: Name: Regular, Year: 2010, Volume: 28, Issue: 4, (DEC 2010), pp:335
DOI: XXX
Viewed: (1690) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: DÜZENLİ NOKTA YAPISINA SAHİP GEOMETRİK MODELLERİN YÜZEY VERİLERİNİN AZALTILMASI
Authors: Gökhan YURTSEVER, Erhan ALTAN
Journal: Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
Issue: Name: Regular, Year: 2010, Volume: 28, Issue: 4, (DEC 2010), pp:346
DOI: XXX
Viewed: (1589) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: KONUMSAL VERİLERİN VERİTABANI İÇİNDE DEPOLANMASI VE İNDEKSLENMESİ İÇİN SİSTEM TASARIMI
Authors: Cüneyd HELVACI, M. Ümit GÜMÜŞAY
Journal: Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
Issue: Name: Regular, Year: 2010, Volume: 28, Issue: 4, (DEC 2010), pp:357
DOI: XXX
Viewed: (1478) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: BİYOHİDROJEN ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE KULLANILAN FARKLI ATIK MATERYALLERİN İNCELENMESİ
Authors: İlknur GÜLER ŞENTÜRK, Hanife BÜYÜKGÜNGÖR
Journal: Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
Issue: Name: Regular, Year: 2010, Volume: 28, Issue: 4, (DEC 2010), pp:369
DOI: XXX
Viewed: (1925) times
Abstract | Full Text| PDF

Developed by Dr. Aydin Secer 2014-Istanbul