YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY-OPEN ACCESS JOURNALS
Home All Journals My Manuscripts Submission Registration Articles

Volume: 25, Issue Number: 4

Volume: 25, Issue: 4 (7 Articles)

Research Article
Title: TEK DEĞİŞKENLİ DAĞILIMLAR İÇİN KOLMOGOROV-SMIRNOV, LILLIEFORS VE SHAPHIRO-WILK NORMALLİK TESTLERİ
Authors: Mehmet GENCELİ
Journal: Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
Issue: Name: Regular, Year: 2007, Volume: 25, Issue: 4, (DEC 2007), pp:306
DOI: XXX
Viewed: (3460) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: ASİMETRİK EVOLVENT DÜZ DİŞLİ ÇARKLARIN MATEMATİK MODELLENMESİ VE İMALAT SİMÜLASYONU
Authors: M. Cüneyt FETVACI, C. Erdem İMRAK
Journal: Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
Issue: Name: Regular, Year: 2007, Volume: 25, Issue: 4, (DEC 2007), pp:329
DOI: XXX
Viewed: (2299) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: SUPERPAVE SİSTEMİNE GÖRE UYGULAMA BÖLGESİNE UYGUN BAĞLAYICI SEÇİMİ: BİNGÖL ÖRNEĞİ
Authors: Perviz AHMEDZADE, Mehmet YILMAZ, Tacettin GEÇKİL
Journal: Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
Issue: Name: Regular, Year: 2007, Volume: 25, Issue: 4, (DEC 2007), pp:338
DOI: XXX
Viewed: (2604) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: TÜRKİYE’DEKİ YURTİÇİ HAVAYOLU FİRMALARININ HİZMET KALİTESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Authors: Semih ÖNÜT, Seyfettin AKBAŞ, Gökhan YILMAZ
Journal: Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
Issue: Name: Regular, Year: 2007, Volume: 25, Issue: 4, (DEC 2007), pp:349
DOI: XXX
Viewed: (1859) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: 3,5-DİMETİL TETRAHİDRO-1,3,5-TİYADİAZİN 2-TİYON’UN PROTONASYON SABİTİ VE Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II), Fe(III) KOMPLEKSLERİNİN KARARLILIK SABİTLERİNİN POTANSİYOMETRİK YÖNTEMLE BELİRLENMESİ
Authors: Ayşe ERÇAĞ, Fatma TURAK, Mahmure ÖZGÜR, Abdürrezzak BOZDOĞAN
Journal: Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
Issue: Name: Regular, Year: 2007, Volume: 25, Issue: 4, (DEC 2007), pp:359
DOI: XXX
Viewed: (1820) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: HASTANE YERİ SEÇİMİNE BİR ANALİTİK AĞ SÜRECİ YAKLAŞIMI
Authors: Semih ÖNÜT, Umut R. TUZKAYA, Burak KEMER
Journal: Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
Issue: Name: Regular, Year: 2007, Volume: 25, Issue: 4, (DEC 2007), pp:367
DOI: XXX
Viewed: (1999) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: WINKLER-PASTERNAK ZEMİNE OTURAN KAYMA DEFORMASYONLU DİKDÖRTGEN PLAKLARIN STATİK HESABI
Authors: Ömer CİVALEK
Journal: Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
Issue: Name: Regular, Year: 2007, Volume: 25, Issue: 4, (DEC 2007), pp:380
DOI: XXX
Viewed: (1758) times
Abstract | Full Text| PDF

Developed by Dr. Aydin Secer 2014-Istanbul