YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY-OPEN ACCESS JOURNALS
Home All Journals My Manuscripts Submission Registration Articles

Volume: 23, Issue Number: 4

Volume: 23, Issue: 4 (15 Articles)

Research Article
Title: FOTOREFRAKTİF POLİMERLER VE FOTONİKTE UYGULAMALARI
Authors: Savaş TAY, Nasser PEYGHAMBARIAN
Journal: Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
Issue: Name: Regular, Year: 2005, Volume: 23, Issue: 4, (DEC 2005), pp:1
DOI: XXX
Viewed: (1672) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: EKSİK BİLGİ ALTINDA TAKİP PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜNE BİR YAKLAŞIM
Authors: İbrahim DEMİR
Journal: Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
Issue: Name: Regular, Year: 2005, Volume: 23, Issue: 4, (DEC 2005), pp:15
DOI: XXX
Viewed: (1577) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: GENELLEŞTİRİLMİŞ WEYL UZAYININ ALT UZAYLARINDA CHEBYSHEV ŞEBEKELERİ
Authors: Hakan DEMİRBÜKER, Filiz KANBAY
Journal: Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
Issue: Name: Regular, Year: 2005, Volume: 23, Issue: 4, (DEC 2005), pp:24
DOI: XXX
Viewed: (1528) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ TABAKASAL MALZEMELERDE BİR-BOYUTLU DALGA DENKLEMİNİN SAYISAL ÇÖZÜMÜ
Authors: Bülent KÖKLÜCE, İbrahim ABU-ALSHAIKH, Tuğba YILDIZ
Journal: Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
Issue: Name: Regular, Year: 2005, Volume: 23, Issue: 4, (DEC 2005), pp:31
DOI: XXX
Viewed: (1799) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: BİR WEYL UZAYININ GÖZÖNÜNE ALINAN HİPER YÜZEYLERİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ
Authors: Nil KOFOĞLU
Journal: Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
Issue: Name: Regular, Year: 2005, Volume: 23, Issue: 4, (DEC 2005), pp:41
DOI: XXX
Viewed: (1790) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: AYRILABİLİR OLMAYAN SINIR KOŞULLARI İLE VERİLMİŞ İKİNCİ MERTEBEDEN DİFERANSİYEL DENKLEMİN İZ FORMÜLÜ ÜZERİNE
Authors: Azad BAYRAMOV, Serpil ÖZTÜRK USLU, Seda KIZILBUDAK ÇALIŞKAN
Journal: Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
Issue: Name: Regular, Year: 2005, Volume: 23, Issue: 4, (DEC 2005), pp:57
DOI: XXX
Viewed: (1745) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: ÇOK KATLI YAPILARIN SÜREKLİ SİSTEM HESAP MODELİNE GÖRE DİNAMİK ANALİZİ İÇİN PRATİK BİR YÖNTEM
Authors: Kanat Burak BOZDOĞAN, Duygu ÖZTÜRK, Ayhan NUHOĞLU
Journal: Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
Issue: Name: Regular, Year: 2005, Volume: 23, Issue: 4, (DEC 2005), pp:65
DOI: XXX
Viewed: (1949) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: KİRCHHOFF DENKLEMİ İÇİN ENERJİ AZALIMI
Authors: Müge MEYVACI
Journal: Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
Issue: Name: Regular, Year: 2005, Volume: 23, Issue: 4, (DEC 2005), pp:78
DOI: XXX
Viewed: (1592) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: SONSUZ ARALIKTA VERİLMİŞ İKİNCİ MERTEBEDEN BİR DİFERANSİYEL OPERATÖRÜN NEGATİF ÖZDEĞERLERİNİN TOPLAMI İÇİN ASİMTOTİK FORMÜL
Authors: Özlem BAKŞİ, Sedi İSMAYİLOV
Journal: Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
Issue: Name: Regular, Year: 2005, Volume: 23, Issue: 4, (DEC 2005), pp:87
DOI: XXX
Viewed: (1766) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: 1,10-FENANTROLİNDEN ELDE EDİLEN İMİDAZOL VE SCHIFF BAZI LİGANDLARININ FLORESANS ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Authors: İbrahim ERDEN, İbrahim E. ÖZYİĞİT
Journal: Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
Issue: Name: Regular, Year: 2005, Volume: 23, Issue: 4, (DEC 2005), pp:99
DOI: XXX
Viewed: (2140) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: İŞLETMELERDE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMİ YAZILIMI SEÇİMİ İÇİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE YAPAY SİNİR AĞLARI MODELİ
Authors: Vural EROL, Hüseyin BAŞLIGİL
Journal: Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
Issue: Name: Regular, Year: 2005, Volume: 23, Issue: 4, (DEC 2005), pp:107
DOI: XXX
Viewed: (1923) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: BİYOGAZ
Authors: Jale GÜLEN, Hanife ARSLAN
Journal: Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
Issue: Name: Regular, Year: 2005, Volume: 23, Issue: 4, (DEC 2005), pp:121
DOI: XXX
Viewed: (5503) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: DİFERANSİYEL PULS POLAROGRAFİK YÖNTEMLE NİTRİT MİKTAR TAYİNİ
Authors: Gülnur KESER KARAOĞLAN
Journal: Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
Issue: Name: Regular, Year: 2005, Volume: 23, Issue: 4, (DEC 2005), pp:130
DOI: XXX
Viewed: (1902) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: İSTANBUL’DA ÖZEL OTOMOBİLLER İÇİN BİR TEORİK TIKANIKLIK FİYATI HESAPLAMA MODELİ ÖNERİSİ
Authors: Haluk YÜKSEL
Journal: Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
Issue: Name: Regular, Year: 2005, Volume: 23, Issue: 4, (DEC 2005), pp:137
DOI: XXX
Viewed: (1844) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: DÜZLEM KAFES YAPILARIN FUZZY OPTİMUM DİZAYNI
Authors: Ömer CİVALEK
Journal: Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
Issue: Name: Regular, Year: 2005, Volume: 23, Issue: 4, (DEC 2005), pp:151
DOI: XXX
Viewed: (1986) times
Abstract | Full Text| PDF

Developed by Dr. Aydin Secer 2014-Istanbul