YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY-OPEN ACCESS JOURNALS
Home All Journals My Manuscripts Submission Registration Articles

For Authors

 

YILDIZ Journal of Educational Research

The articles to be published in the Journal of Yıldız Eğitim Araştırmaları should be designed the following features:

1. Manuscripts should be original and written considering the academic and ethical rules. They should not be published or should not be under review elsewhere. Authors should consult APA Manual 6th (http://www.apa.org) while writing the manuscript.

2. Manuscripts can be submitted in Turkish or in English. Title of the article should be short and should not exceed 15 words. Abstract should not be more than 250 words. Furthermore, 3 to 5 key words should be written.

3. The problem of the study should be clearly indicated in the Introduction part. Introduction part should be followed by method, findings, discussion and conclusion.

4. Articles should not exceed 7000 words

5. Format of the articles should be arranged according to JYER template and the template can be downloaded from the link provided below.

 

 

 

 

YILDIZ Eğitim Araştırmaları Dergisi

Yıldız Eğitim Araştırmaları Dergisinde yayınlanacak makalelerin aşağıdaki biçimsel özellikleri taşıması gerekmektedir:

1. Makaleler APA’6 Publication Manual (http://www.apa.org) yayın biçimine uygun olarak hazırlanmalıdır.

2. Makaleler Türkçe ya da İngilizce olarak yazılabilir. Makalenin her biri 250 kelimeyi aşmayacak şekilde Türkçe ve İngilizce yazılmış Öz ve Abstract’ı, örnek yayın kalıbında yer aldığı biçimde verilmelidir. Yazının başlığı kısa olmalı ve 15 sözcüğü geçmemelidir. Ayrıca 3 – 5 arasında Anahtar Kelimeler verilmelidir.

3.Türkçe yayınlanan çalışmaların sonunda 600 – 1000 kelime arasında ve 5 ana başlık (Purpose, Method, Results, Discussion, Conclusion) altında geniş İngilizce özet (extended summary) yazılmalıdır. İngilizce yazılan makalelerde kısa ve geniş Türkçe özet istenmemektedir.

4. Yayın dili Türkçe olan makalelerin  (abstract, extended summary hariç) 7000 kelimeyi geçmemelidir. Yayın dili İngilizce olan makalede ise makalenin tamamı 7000 kelimeyi geçmemelidir.

5. Araştırma makalelerinde problem giriş bölümü içinde açıkça belirtilmelidir. Giriş bölümünü sırasıyla yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümleri izlemelidir. Deneme-derleme türü makalelerdeki bölüm başlıkları ise içeriğe uygun olarak belirlenmelidir.

6. Makalelerin YEAD yayın kalıbına (YEAD template) uygun olarak hazırlanmış olması ve yazar isim ve adresleri makale metnine yazılmaksızın sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

 

 

 

Developed by Dr. Aydin Secer 2014-Istanbul