YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY-OPEN ACCESS JOURNALS
Home All Journals My Manuscripts Submission Registration Articles

Volume: 2, Issue Number: 2

Volume: 2, Issue: 2 (5 Articles)

Research Article
Title: Önlisans ve Lisans Öğrencilerinin İnternet Kullanım Seviyelerinin Karşılaştırılması ve Eğitime Katkısı: Hacettepe Üniversitesi Örneği
Authors: Ayhan DOĞAN, Nalan KALKAN & Cevdet Coşkun AYDIN
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2017, Volume: 2, Issue: 2, (Dec 2017), pp:1-20
DOI: 10.51280/yjer.2017.008
Viewed: (1323) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Pre-service Teachers’ Perceptions of Native and Non-native Speaker EFL Teachers
Authors: Burcu VAROL & Yasemin BAYYURT
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2017, Volume: 2, Issue: 2, (Dec 2017), pp:46-73
DOI: 10.51280/yjer.2017.010
Viewed: (1320) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Okuma Çemberi Yönteminin Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Okuma- Anlama Becerilerine Etkisinin İncelenmesi
Authors: Tülay SARI, Ebru KURTULUŞ & Banu YÜCEL TOY
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2017, Volume: 2, Issue: 2, (Dec 2017), pp:74-88
DOI: 10.51280/yjer.2017.011
Viewed: (3028) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Skovholt Profesyonel Sağlamlık ve Öz Bakım Envanterinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Authors: Oya YERİN GÜNERİ, Thomas M. SKOVHOLT, Fatma Zehra ÜNLÜ KAYNAKÇI & Gökçen AYDIN
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2017, Volume: 2, Issue: 2, (Dec 2017), pp:89-107
DOI: 10.51280/yjer.2017.012
Viewed: (1370) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Ahlaki Kayıtsızlık Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Authors: Fazilet YAVUZ BİRBEN & Hasan BACANLI
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2017, Volume: 2, Issue: 2, (Dec 2017), pp:21-45
DOI: 10.51280/yjer.2017.009
Viewed: (2949) times
Abstract | Full Text| PDF

Developed by Dr. Aydin Secer 2014-Istanbul