YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY-OPEN ACCESS JOURNALS
Home All Journals My Manuscripts Submission Registration Articles

PUBLISHED ARTICLES

Issue: Search Word:
43 Article(s) Found
1 2 3 Next

Research Article
Title: The Turkish Validity and Reliability Study of The Revised Anxiety Scale for Preschool Children between 4-6 Years Old
Authors: Merve Güler Budak, Tarık Totan
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2020, Volume: 5, Issue: 1, (Jun 2020), pp:1-18
DOI: http://doi.org/10.51280/yjer.2021.4
Viewed: (74) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Öğretmen Ve Veli Görüşlerine Göre Ailenin Eğitime Katılımı
Authors: Bilal YILDIRIM, Bediha Gökçen AYKOL
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2020, Volume: 5, Issue: 1, (Jun 2020), pp:89-119
DOI: http://doi.org/10.51280/yjer.2020.4
Viewed: (238) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Fen Bilimleri Dersinde Değerler Eğitiminin Uygulanabilirliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri
Authors: Göktürk ŞENTÜRK, Mustafa ARSLAN
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2020, Volume: 5, Issue: 1, (Jun 2020), pp:55-88
DOI: http://doi.org/ 10.51280/yjer.2020.3
Viewed: (209) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Pre-service EFL Teachers’ Professional Identity Construction Experiences in a Dual Diploma Program
Authors: Melike Bekereci-Şahin, Deniz Şallı-Çopur
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2020, Volume: 5, Issue: 1, (Jun 2020), pp:27-54
DOI: http:/doi.org/10.51280/yjer.2020.2
Viewed: (164) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Orta Yaş ve Üstü Yetişkinlerin Günlük Yaşamda İnternet Kullanma Durumlarının İncelenmesi
Authors: Barış Atakişi, Feza Orhan
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2020, Volume: 5, Issue: 1, (Jun 2020), pp:1-26
DOI: http://doi.org/10.51280/yjer.2020.1
Viewed: (770) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Özel Okullarda Çalışan Öğretim Teknologlarının Eğitim Özgeçmişlerinin ve Görevlerinin Öğretim Teknolojileri Alanı ile Örtüşmesi Üzerine Bir Analiz
Authors: Yelda Çınar , Şefika Feza Orhan
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2019, Volume: 4, Issue: 2, (Dec 2019), pp:83-122
DOI: xxx
Viewed: (568) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER ALGILARININ İNCELENMESİ
Authors: Esra Tekel, Mithat Korumaz
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2019, Volume: 4, Issue: 2, (Dec 2019), pp:66-82
DOI: xxx
Viewed: (432) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerindeki Yöneticilerin Öğretmenlerle İletişim Düzeyleri ile Etik Liderlikleri Arasındaki İlişki
Authors: Bilal YILDIRIM; Sevil İMERT
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2019, Volume: 4, Issue: 2, (Dec 2019), pp:36-66
DOI: XXX
Viewed: (401) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARININ ÖĞRENCİLERİN FEN BİLİMLERİ DERSİNE KARŞI İLGİ VE TUTUMLARINA ETKİSİ
Authors: hicret çebi, Mustafa Arslan
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2019, Volume: 4, Issue: 2, (Dec 2019), pp:1-35
DOI: XXX
Viewed: (879) times
Abstract | Full Text| PDF

Review Article
Title: TÜRKİYE İLE AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNİN SÜRÜCÜ EĞİTİMLERİ VE SINAV SÜREÇLERİ BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI
Authors: Abdullah Süslü, Sevgi Ernas, Burkay Ergören
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2019, Volume: 4, Issue: 1, (JUN 2019), pp:101-120
DOI: XXXXX
Viewed: (1330) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Fuzzy Logic Modeling and Optimization of Academic Achievement of Students
Authors: Ahmet ŞAHİNER, Raziye Akbay, Nurullah YILMAZ
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2019, Volume: 4, Issue: 1, (JUN 2019), pp:85-100
DOI: XXX
Viewed: (915) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: İlkokul Ve Ortaokul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliğine İlişkin Yeterlikleri
Authors: Aydın Balyer, ARİFE GENCAY
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2019, Volume: 4, Issue: 1, (JUN 2019), pp:38-57
DOI: XXXX
Viewed: (937) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Öğretmenlerin örgütsel sessizlik algıları ile motivasyonları arasındaki ilişkinin incelenmesi
Authors: Aydın Balyer, Elif Çetindere
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2018, Volume: 3, Issue: 2, (Dec 2018), pp:99-116
DOI: XXX
Viewed: (1025) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Devlet ve Özel Okul Öğretmenlerinin Duygusal Emek ve Algılanan Örgütsel Destek Düzeylerinin Karşılaştırılması
Authors: Nida Kaçamak, İbrahim Kocabaş
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2019, Volume: 4, Issue: 1, (JUN 2019), pp:58-84
DOI: XXX
Viewed: (711) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜKLERİ VE YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ
Authors: Ebru Doğan, Şerife Gonca Zeren
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2019, Volume: 4, Issue: 1, (JUN 2019), pp:22-37
DOI: XXXXX
Viewed: (635) times
Abstract | Full Text| PDF

1 2 3 Next

43 Article(s) Found
Developed by Dr. Aydin Secer 2014-Istanbul