YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY-OPEN ACCESS JOURNALS
Home All Journals My Manuscripts Submission Registration Articles

PUBLISHED ARTICLES

Issue: Search Word:
47 Article(s) Found
1 2 3 4 Next

Research Article
Title: Öğretmenlerin Psikolojik Sağlamlığını Yordamada Algılanan Stres ve Umudun Rolü
Authors: Selcan BOYACIOĞLU
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2020, Volume: 5, Issue: 2, (Dec 2020), pp:84-104
DOI: 10.51280/yjer.2020.009
Viewed: (322) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştığı Problemler ve Öğretmenlerin Bu Problemlerin Üstesinden Gelebilmek İçin Yaptığı Uygulamalar
Authors: Tekin GÜLER, Salih DEMİR, Leyla KILIÇ & Bahar DEMİR
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2020, Volume: 5, Issue: 2, (Dec 2020), pp:51-83
DOI: 10.51280/yjer.2020.008
Viewed: (395) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: #evdekal Türkiye: COVID-19 Sürecinde Çevrimiçi Grup Çalışmaları
Authors: Şerife Gonca ZEREN, Bahar BİCAN & Düşüm BAŞAR
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2020, Volume: 5, Issue: 2, (Dec 2020), pp:31-50
DOI: 10.51280/yjer.2020.007
Viewed: (345) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Turkish EFL Learners’ Use of English Collocations
Authors: Hatice ÖZATA
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2020, Volume: 5, Issue: 2, (Dec 2020), pp:1-30
DOI: 10.51280/yjer.2020.006
Viewed: (491) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: 4-6 Yaş Arası Okul Öncesi Çocuklar İçin Yeniden Düzenlenen Kaygı Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Authors: Merve GÜLER BUDAK & Tarık TOTAN
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2020, Volume: 5, Issue: 1, (Jun 2020), pp:119-140
DOI: 10.51280/yjer.2020.005
Viewed: (531) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Öğretmen Ve Veli Görüşlerine Göre Ailenin Eğitime Katılımı
Authors: Bediha Gökçen AYKOL & Bilal YILDIRIM
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2020, Volume: 5, Issue: 1, (Jun 2020), pp:89-118
DOI: 10.51280/yjer.2020.004
Viewed: (667) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Fen Bilimleri Dersinde Değerler Eğitiminin Uygulanabilirliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri
Authors: Göktürk ŞENTÜRK & Mustafa ARSLAN
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2020, Volume: 5, Issue: 1, (Jun 2020), pp:55-88
DOI: 10.51280/yjer.2020.003
Viewed: (619) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Pre-service EFL Teachers’ Professional Identity Construction Experiences in a Dual Diploma Program
Authors: Melike BEKERECİ ŞAHİN & Deniz ŞALLI ÇOPUR
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2020, Volume: 5, Issue: 1, (Jun 2020), pp:27-54
DOI: 10.51280/yjer.2021.2
Viewed: (479) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Orta Yaş ve Üstü Yetişkinlerin Günlük Yaşamda İnternet Kullanma Durumlarının İncelenmesi
Authors: Barış ATAKİŞİ & Şefika Feza ORHAN
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2020, Volume: 5, Issue: 1, (Jun 2020), pp:1-26
DOI: 10.51280/yjer.2021.1
Viewed: (1375) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Özel Okullarda Çalışan Öğretim Teknologlarının Eğitim Özgeçmişlerinin ve Görevlerinin Öğretim Teknolojileri Alanı ile Örtüşmesi Üzerine Bir Analiz
Authors: Yelda ÇINAR & Şefika Feza ORHAN
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2019, Volume: 4, Issue: 2, (Dec 2019), pp:84-122
DOI: 10.51280/yjer.2019.010
Viewed: (947) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Üniversite Öğrencilerinin Değer Algılarının İncelenmesi
Authors: Esra TEKEL & Mithat KORUMAZ
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2019, Volume: 4, Issue: 2, (Dec 2019), pp:67-83
DOI: 10.51280/yjer.2019.009
Viewed: (770) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerindeki Yöneticilerin Öğretmenlerle İletişim Düzeyleri ile Etik Liderlikleri Arasındaki İlişki
Authors: Bilal YILDIRIM & Sevil İMERT
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2019, Volume: 4, Issue: 2, (Dec 2019), pp:36-66
DOI: 10.51280/yjer.2019.008
Viewed: (591) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Karşı İlgi ve Tutumlarına Etkisi
Authors: Hicret ÇEBİ & Mustafa ARSLAN
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2019, Volume: 4, Issue: 2, (Dec 2019), pp:1-35
DOI: 10.51280/yjer.2019.007
Viewed: (1505) times
Abstract | Full Text| PDF

Review Article
Title: Türkiye ile Avrupa Birliği Ülkelerinin Sürücü Eğitimleri ve Sınav Süreçleri Bağlamında Karşılaştırılması
Authors: Abdullah SÜSLÜ, Sevgi ERNAS & Burkay ERGÖREN
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2019, Volume: 4, Issue: 1, (JUN 2019), pp:101-123
DOI: 10.51280/yjer.2019.006
Viewed: (2113) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Fuzzy Logic Modeling and Optimization of Academic Achievement of Students
Authors: Ahmet ŞAHİNER, Raziye AKBAY & Nurullah YILMAZ
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2019, Volume: 4, Issue: 1, (JUN 2019), pp:85-100
DOI: 10.51280/yjer.2019.005
Viewed: (1204) times
Abstract | Full Text| PDF

1 2 3 4 Next

47 Article(s) Found
Developed by Dr. Aydin Secer 2014-Istanbul