YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY-OPEN ACCESS JOURNALS
Home All Journals My Manuscripts Submission Registration Articles

PUBLISHED ARTICLES

Issue: Search Word:
20 Article(s) Found
1 2 Next

Research Article
Title: ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNE GÖRE ÖĞRENEN ÖRGÜT ALGISI
Authors: Tuğba Zengin, HASAN BASRİ GÜNDÜZ
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2018, Volume: 3, Issue: 1, (JUN 2018), pp:62-76
DOI: XXXXX
Viewed: (42) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Okul Yöneticilerinin Değişimi Yönetme Yeterlilikleri ve Teknolojik Liderliği
Authors: Nurbanu SAYRACI, Hasan Basri GÜNDÜZ
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2018, Volume: 3, Issue: 1, (JUN 2018), pp:27-61
DOI: XXX
Viewed: (75) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Öğrenci Tüketici Yönelim ve Öğrenen Kimlik Düzeyini Belirleme Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması
Authors: Betül İşcan, AYDIN BALYER
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2018, Volume: 3, Issue: 1, (JUN 2018), pp:1-26
DOI: XXX
Viewed: (104) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Skovholt Profesyonel Sağlamlık ve Öz Bakım Envanterinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Authors: Oya Yerin Güneri, Thomas M. Skovholt, Fatma Zehra Ünlü Kaynakçı, Gökçen Aydın
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2017, Volume: 2, Issue: 2, (Dec 2017), pp:88-105
DOI: xxx
Viewed: (292) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Okuma Çemberi Yönteminin Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Okuma- Anlama Becerilerine Etkisinin İncelenmesi
Authors: Tülay Sarı, Ebru Kurtuluş, BANU YÜCEL TOY
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2017, Volume: 2, Issue: 2, (Dec 2017), pp:73-87
DOI: xxx
Viewed: (432) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Pre-service teachers’ perceptions of native and non-native speaker EFL teachers
Authors: Burcu Varol, Yasemin Bayyurt
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2017, Volume: 2, Issue: 2, (Dec 2017), pp:46-73
DOI: xxx
Viewed: (316) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Ahlaki Kayıtsızlık Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Authors: Fazilet YAVUZ BİRBEN, Hasan BACANLI
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2017, Volume: 2, Issue: 2, (Dec 2017), pp:21-45
DOI: xxx
Viewed: (391) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Önlisans ve Lisans Öğrencilerinin İnternet Kullanım Seviyelerinin Karşılaştırılması ve Eğitime Katkısı; Hacettepe Üniversitesi Örneği
Authors: Ayhan Doğan, Nalan Kalkan, Cevdet Coşkun Aydın
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2017, Volume: 2, Issue: 2, (Dec 2017), pp:1-20
DOI: xxx
Viewed: (264) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Bir Sistematik Derleme Çalışması : ‘Öğretmenlik Uygulaması’
Authors: Vesile Alkan
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: REGULAR ISSUE, Year: 2017, Volume: 2, Issue: 1, (JUNE 2017), pp:1-23
DOI: XXX
Viewed: (807) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Amerika, İngiltere, Kanada ve Hollanda Yükseköğretim Sistemlerinin İncelenmesi
Authors: Halim Güner, Faruk Levent
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: REGULAR ISSUE, Year: 2017, Volume: 2, Issue: 1, (JUNE 2017), pp:1-22
DOI: XXX
Viewed: (564) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Ortaokul Öğrencilerinin Yabancı Dil Kaygıları ile Duygusal Zekâ Becerileri Arasındaki İlişki
Authors: SADIK SELMAN ÜNER, BÜLENT ALCI, AZMİ TÜRKAN
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: REGULAR ISSUE, Year: 2017, Volume: 2, Issue: 1, (JUNE 2017), pp:1-23
DOI: XXX
Viewed: (349) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Maarif Müfettişlerinin Rol Alan Yeterlikleri Ölçeği Geliştirme Çalışması
Authors: Münevver Çetin, Mithat Korumaz
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: REGULAR ISSUE, Year: 2017, Volume: 2, Issue: 1, (JUNE 2017), pp:1-25
DOI: xxx
Viewed: (536) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Ortaokul Matematik Sınıflarında Öğretime Yönelik İletişimde Kullanılan Soru Türlerinin İncelenmesi
Authors: Ali Bozkurt, Pınar Kılıç, Mehmet Özmantar
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: REGULAR ISSUE, Year: 2017, Volume: 2, Issue: 1, (JUNE 2017), pp:1-19
DOI: XXXX
Viewed: (720) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Examination of creativity levels of pre-school childeren aged 5-6
Authors: Nadir Çeliköz
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: REGULAR ISSUE, Year: 2017, Volume: 2, Issue: 1, (JUNE 2017), pp:1-25
DOI: XXX
Viewed: (2430) times
Abstract | Full Text| PDF

Review Article
Title: E-Öğrenme Projelerinde Yer Alan Tasarım ve Geliştirme Uzmanları Üzerine Bir Alanyazın Çalışması
Authors: Serhat Bahadır KERT
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: REGULAR, Year: 2016, Volume: 1, Issue: 1, (DEC 2016), pp:100-124
DOI: XXX
Viewed: (876) times
Abstract | Full Text| PDF

1 2 Next

20 Article(s) Found
Developed by Dr. Aydin Secer 2014-Istanbul