YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY-OPEN ACCESS JOURNALS
Home All Journals My Manuscripts Submission Registration Articles

PUBLISHED ARTICLES

Issue: Search Word:
34 Article(s) Found
1 2 3 Next

Review Article
Title: TÜRKİYE İLE AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNİN SÜRÜCÜ EĞİTİMLERİ VE SINAV SÜREÇLERİ BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI
Authors: Abdullah Süslü, Sevgi Ernas, Burkay Ergören
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2019, Volume: 4, Issue: 1, (JUN 2019), pp:101-120
DOI: XXXXX
Viewed: (367) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Fuzzy Logic Modeling and Optimization of Academic Achievement of Students
Authors: Ahmet ŞAHİNER, Raziye Akbay, Nurullah YILMAZ
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2019, Volume: 4, Issue: 1, (JUN 2019), pp:85-100
DOI: XXX
Viewed: (523) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: İlkokul Ve Ortaokul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliğine İlişkin Yeterlikleri
Authors: Aydın Balyer, ARİFE GENCAY
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2019, Volume: 4, Issue: 1, (JUN 2019), pp:38-57
DOI: XXXX
Viewed: (376) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Öğretmenlerin örgütsel sessizlik algıları ile motivasyonları arasındaki ilişkinin incelenmesi
Authors: Aydın Balyer, Elif Çetindere
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2018, Volume: 3, Issue: 2, (Dec 2018), pp:99-116
DOI: XXX
Viewed: (338) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Devlet ve Özel Okul Öğretmenlerinin Duygusal Emek ve Algılanan Örgütsel Destek Düzeylerinin Karşılaştırılması
Authors: Nida Kaçamak, İbrahim Kocabaş
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2019, Volume: 4, Issue: 1, (JUN 2019), pp:58-84
DOI: XXX
Viewed: (334) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜKLERİ VE YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ
Authors: Ebru Doğan, Şerife Gonca Zeren
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2019, Volume: 4, Issue: 1, (JUN 2019), pp:22-37
DOI: XXXXX
Viewed: (312) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Okul Yöneticilerinin Mizah Tarzlarının Örgütsel Sessizliğe Etkisi
Authors: Tuğba Zengin, Hasan Basri Gunduz
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2019, Volume: 4, Issue: 1, (JUN 2019), pp:1-21
DOI: XXX
Viewed: (350) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Bir Öğretmen Mesleki Gelişim Modeli: Üniversite-Okul Ortaklığı
Authors: AYŞEN BAKİOĞLU, AYLIN SARIKAYA
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2018, Volume: 3, Issue: 2, (Dec 2018), pp:76-98
DOI: XXX
Viewed: (452) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Okul Sisteminde Sınıf Öğretmenlerine Dair Beklentilerin İncelenmesi
Authors: Hülya ÇELİK; Davut HOTOMAN
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2018, Volume: 3, Issue: 2, (Dec 2018), pp:59-75
DOI: XXX
Viewed: (567) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: CUMHURİYETİN İLANINDAN GÜNÜMÜZE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTAPLARININ İNCELENMESİ: (1923-2018)
Authors: Hilmi Demiral
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2018, Volume: 3, Issue: 2, (Dec 2018), pp:44-58
DOI: XXX
Viewed: (721) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Özel İlkokul ve Ortaokul Bünyesinde Bulunan Program Geliştirme Servislerinin Etkinliğinin İncelenmesi: İstanbul Örneği
Authors: Burcu Ural Saltan, Hakan Karataş
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2018, Volume: 3, Issue: 2, (Dec 2018), pp:14-43
DOI: XXX
Viewed: (574) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: SÖZLÜKBİLİM VE SÖZLÜKÇÜLÜK TERİMLERİNİN KULLANIMI ÜZERİNE
Authors: Emrah Özcan
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2018, Volume: 3, Issue: 2, (Dec 2018), pp:1-13
DOI: XXX
Viewed: (1384) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Adaptation of Perfectionism Cognitions Inventory into Turkish
Authors: Gökçen Aydın, Oya Yerin Güneri
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2018, Volume: 3, Issue: 1, (JUN 2018), pp:91-110
DOI: XXX
Viewed: (651) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: Evrensel ve Toplumsal İhtiyaçlara Göre Okulun İşgörüsünü Yeniden Tanımlamak
Authors: DAVUT HOTAMAN
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2018, Volume: 3, Issue: 1, (JUN 2018), pp:77-90
DOI: XXX
Viewed: (716) times
Abstract | Full Text| PDF

Research Article
Title: ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNE GÖRE ÖĞRENEN ÖRGÜT ALGISI
Authors: Tuğba Zengin, HASAN BASRİ GÜNDÜZ
Journal: YILDIZ Journal of Educational Research
Issue: Name: Regular Issue, Year: 2018, Volume: 3, Issue: 1, (JUN 2018), pp:62-76
DOI: XXXXX
Viewed: (889) times
Abstract | Full Text| PDF

1 2 3 Next

34 Article(s) Found
Developed by Dr. Aydin Secer 2014-Istanbul